Vilkår og betingelser

(Vilkårene er også tilgjengelig ved utsjekking)

Refund policy

 1. Angrerett

I henhold til angrerettloven gis du rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for enkelte varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar varen gir oss melding om at du ønsker å angre (angrefrist). Denne meldingen kan gis ved å fylle ut et angrerettskjema. Kontakt kundeservice for hjelp.

De produkter du ikke ønsker skal tilbakeleveres innen rimelig tid og senest 14 dager etter at du har mottatt disse. Eventuell returforsendelse skjer på kjøpers regning. Produktet sendes tilbake i originalemballasjen sammen med angrerettskjemaet. Produktet må leveres tilbake i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en slik måte at det går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører en reduksjon av varens verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende denne verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Vi forplikter oss til å tilbakebetale denne kjøpesummen inkludert eventuelle gebyrer og frakt. Tilbakebetalingen skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt produktet fra deg.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Angreretten gjelder ikke:

 • Levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering
 • Varer som raskt forringes eller raskt går ut på dato
 • Dersom kjøper ikke gir melding til selger om at han eller hun ønsker å benytte seg av angreretten

Se angrerettloven på lovdata.no for ytterligere detaljer.

 1. Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du etter reglene i lov om forbrukerkjøp kapittel 5 etter omstendighetene velge å holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved slik forsinkelse må krav rettes innen rimelig tid.

 1. . Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved mottakelse av produktene, bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen samsvarer med sendingsbekreftelsen. I dette ligger det at du skal undersøke om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis du oppdager en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde oppdaget det, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er ikke kortere enn to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Krav må uansett skje senest to år etter at du overtok varen.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes muntlig eller skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel og det ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har overholdt nevnte frister, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

 • Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Under visse forutsetninger kreve prisavslag
 • Under visse forutsetninger kreve erstatning
 • Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Foreligger det ikke en mangel, kan selgeren bare kreve betalinger for undersøkelse som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel og reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv skal dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ forsøker å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

Selgeren står for returfrakt for reklamasjoner i tråd med loven.

 1. Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger. Vennligst les våre retningslinjer for personvern.

 1. Ekstraordinære forhold

Modernhealth.no er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis modernhealth.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Modern Health AS’ kontroll og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For indirekte tap som følger av mangler, er Modernhealth.no ikke ansvarlig med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Modernhealth.no’s hjemmeside.

Personvernerklæring

Modern Health er opptatt av å ivareta ditt personvern.  Dine personopplysninger behandles trygt hos oss i samsvar med norsk lov. Denne personvernerklæringen forteller hvordan modernhealth.no samler inn og behandler personopplysninger.

 1. Roller og ansvar

Modern Health, ved administrerende direktør, er selvstendig behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har et overordnet ansvar for å sikre at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lov.

 1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, og inkluderer for eksempel de fleste e-postadresser og telefonnumre. Personopplysninger kan også være av mer sensitiv art, slik som for eksempel opplysninger om en persons helsetilstand. Dersom du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger kan du rette en henvendelse til post@modernhealth.no.

 

 1. Formål
  • Personopplysninger ved handel

For å gjennomføre et kjøp på modernhealth.no ber vi om personopplysninger som navn, adresse, mobilnummer og e-post, sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med bestillingen, og kontakte deg dersom det skulle være behov for dette.

All detaljert kjøpshistorikk oppbevares i 5 år etter krav i bokføringsloven. Deretter anonymiseres detaljerte kjøpsopplysninger. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med eventuell garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år. Opplysninger oppbevares så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde dem.

 • Personopplysninger til tredjepart

Modernhealth.no vil ikke dele eller utlevere dine personopplysninger på andre måter enn slik det kommer frem i denne personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller likeså har fått ditt samtykke til dette. Eventuelle samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene dersom det er nødvendig for å kunne utføre tjenester for oss.

 • Utlevering av produkter

Modern Health har et samarbeid med (Kommer fortløpende) i forbindelse med transport av ordre. Vi utleverer personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted da dette er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg.

 • Betalingsløsninger

Kortbetalinger

Kortnummer- og detaljer vil ikke oppbevares utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle belastingsproblemer, kreditering og reservasjonsoppheving.

 • Markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på kunder som vi løpende som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

Modern Health benytter seg av anonymiserte data hos Facebook til å kjøre annonser mot målgrupper som har valgt å følge siden vår. Vi har ikke tilgang til personinformasjon ved markedsføring. På Facebook er det deres personvernregler som gjelder der brukerne gis mulighet til å avslutte annonsering fra den enkelte annonsør.  

 • Dine rettigheter som kunde hos oss

Du vil alltid ha rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom du ber om å motta disse opplysningene, skal de utleveres på en sikker måte, og dersom den registrerte ikke anmoder om noe annet, vil informasjonen utleveres i en elektronisk form.

Til enhver tid kan du be oss om å slette eller korrigere dine personopplysninger forutsatt at gjeldende lovgivning ikke forplikter oss til å oppbevare disse.

 1. Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre sider:

Google Analytics/Google Ad-Words: Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi kan forbedre det.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

Under følger en oversikt med lenker til artikler som kan hjelpe deg med å skru av eller fjerne slike cookies fra din nettleser:

Google Chrome

Safari

Firefox

Internet Explorer/Edge

Opera

 1. Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på modernhealth.no. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

Betingelser ved kjøp på modernhealth.no

 

 1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter på modernhealth.no til forbrukere.

Kjøp i nettbutikken gjøres ved kredittkort, VIPPS eller Klarna.

For å utføre kjøp på modernhealth.no er det nødvendig at du aksepterer vilkårene i denne avtalen. Vilkårene vil sammen med bestilling, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du er under 18 år, kan bindende kjøpsavtale kun inngås dersom du har eget bankkort (debetkort) som er egnet til det et slikt kjøp. Du kan ellers ha en foresatt til å utføre handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Disse lovene finner du på https://lovdata.no/.

Modernhealth.no vil til enhver tid påta seg ansvar i henhold til gjeldende lovgivning.

 1. Parter

Selger er: MODERN HEALTH AS.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Modernhealth.no: Nettbutikken som er knyttet til domenet www.modernhealth.no.

 1. Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når denne er registrert i vårt system for bestilling. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i nettbutikken, vår markedsføring eller på annen måte.

Modernhealth.no vil ved mottak av bestillingen automatisk sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Les nøye gjennom denne bekreftelsen og undersøk at denne stemmer med bestillingen. Det vil komme en sendingsbekreftelse med kvittering for hver forsendelse.

Vi forbeholder oss retten til å helt eller delvis kansellere din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av bestilling. Totalkostnaden inkluderer alle utgifter knyttet til kjøpet som utgifter til sending, frakt, emballasje m.m.

Prisene kan endres og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra vår leverandør eller valutaendringer.

Bestillinger fra Svalbard vil få kreditert utlegg for merverdiavgift i etterkant.

 1. Betaling

Betalingstransaksjoner foregår via NETS (tidligere BBS), noe som sikrer trygg betaling. Betalingsinformasjon lagres ikke på modernhealth.no.

Du vil kunne velge mellom ulike betalingsalternativer etter at du har trykket Fortsett til betaling.

Hvis kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

 

Vilkår for frakt

 

 1. Frakt og levering

Leveringstider som er oppgitt på modernhealth.no er ment å anses som veiledende. Er leveringstid oppgitt i x antall dager, menes hverdager, og de kan avvike noe i forbindelse med høytider, helligdager og andre ekstraordinære hendelser. Befrakters tid vil komme i tillegg.

Risikoen for varene blir hos oss inntil kjøper mottar sendingen, eller pakken hentes på utleveringspunktet. Risikoen går over på kjøper når leveringstiden er inne, og kjøper unnlater å overta varen på utleveringspunktet. Dette gjelder så lenge kjøper er kjent med eller burde være kjent med at varen kan hentes.

Så snart du har mottatt varen(e), bør du undersøke om leveransen stemmer med ordrebekreftelsen og at varene er i orden.

Alle varene følger leverandørens og produsentens garantibestemmelser.

Ved å velge å hente varene hos oss, vil du bli kjent med når varene kan hentes.

Vi vil sende informasjon i form av e-post når varene er klare for henting.

 

Juridisk merknad

 1. Endring i vilkårene

Modernhealth.no forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 1. Force majeure

Modernhealth.no er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kjøper blir påført dersom vi er forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller en slik leveringsplikt er urimelig tyngende som følge av en arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som ved brann, krig eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang m.m. (force majeure).

 1. Tvister og lovvalg

Tvister knyttet til betingelsene og tilhørende bestemmelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

 

199,00