Peppermynteolje

10 ml

140 kr

Eterisk olje, smakstilsetning og aromatisk duft.

SKU: 928807
visa logo
Skjermbilde 2023-11-30 kl. 12.30.40

Eterisk olje, smakstilsetning og aromatisk duft.

Peppermynteolje brukes som smakstilsetning i konfekter, kaker og desserter. Den kan også brukes i badevannet og som aromatisk duft. olje brukes som smakstilsetning og aromatisk duft.
Skal aldri brukes ufortynnet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon ved kontakt med øynene. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Innhold:
Mentha Piperita Oil 100 %

Flere produkter du kanskje vil like

Innhold